Giới thiệu

Quản lý kho hàng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Phần mềm CRM hỗ trợ quản lý chu trình bán hàng hoàn chỉnh hơn bằng cách tích hợp chức năng Quản lý kho hàng, chẳng hạn như Sản phẩm, Bảng giá, nhà cung cấp, Báo giá, mua hàng, bán hàng, và hoá đơn với các phân hệ CRM, chẳng hạn như Đầu mối, Khách hàng & Liên hệ, và Cơ hội. Sử dụng phần mềm CRM bạn có thể nhất quán giữa trước bán hàng, trong bán hàng và sau bán hàng trong một ứng dụng duy nhất.

Phần mềm CRM hỗ trợ một phân hệ sản phẩm quản lý để thu thập và sử dụng thông tin sản phẩm, bao gồm giá cả, theo đó, đội ngũ bán hàng của bạn và các nhân viên khác có thể áp dụng thông tin này trong bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và các hoạt động khác liên quan đến khách hàng. Phân hệ quản lý Sản phẩm của phần mềm CRM cung cấp các tính năng sau đây.

Quản lý và tổ chức thông tin Sản phẩm
Kết hợp Sản phẩm với các phân hệ khác
Nhập thông tin chi tiết Sản phẩm từ các ứng dụng khác
Tạo các trường thông tin Sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp
Đính kèm tài liệu về đặc tính kỹ thuật của Sản phẩm như thông số kỹ thuật, các thỏa thuận cấp phép và các điều khoản khác
Cập nhật hình ảnh Sản phẩm để dễ nhận biết
Kết xuất danh sách Sản phẩm ra các phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và các công cụ khác cho việc phân tích sau này
Tạo bảng giá cho các phân khúc thị trường và chọn lựa Sản phẩm ứng với bảng giá đó
Mua Sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp được lựa chọn

Phần mềm CRM cho phép đội bán hàng dễ dàng tạo báo giá cho khách hàng. Phân hệ Báo giá của phần mềm CRM hỗ trợ các tính năng sau đây.

Xem các Báo giá từ danh sách Báo giá
Thêm các dòng, Sản phẩm và cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tổng số tiền
Lựa chọn các mức giá khác nhau của cùng một Sản phẩm với mỗi phân đoạn thị trường
Tạo, in Báo giá và gửi Báo giá cho khách hàng qua email dễ dàng
Tạo Đơn hàng và Hóa đơn chỉ với một click chuột từ Báo giá
Tránh làm việc trùng lặp bằng cách hiển thị động địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng tiềm năng
Hiển thị Báo giá liên quan đến khách hàng dưới danh sách liên quan tới
Tùy chỉnh các trường của Báo giá phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

Để đảm bảo đơn đặt hàng được phục vụ và đáp ứng cho khách hàng, phần mềm CRM cung cấp một số tính năng hỗ trợ quản lý đơn hàng.

Tổ chức hợp lý quá trình thực hiện Đơn hàng với phương pháp tiếp cận tích hợp của Phần mềm CRM
Xem các Đơn hàng từ danh sách Đơn hàng
Mua các sản phẩm từ nhà cung cấp tốt nhất có sẵn / nhà sản xuất / danh sách đại lý trong phần mềm CRM
Quản lý cập nhật tồn kho dựa trên cơ sở hàng có sẵn trong kho và hàng bán ra
Tùy chỉnh các trường dữ liệu của Đặt hàng và Đơn hàng theo yêu cầu doanh nghiệp bạn
Tránh làm việc trùng lặp bằng cách hiển thị động địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng tiềm năng trong khi tạo ra các đơn đặt hàng
Thêm các dòng, sản phẩm vào các đơn đặt hàng và cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh, và tổng số tiền tự động
Tạo, in ấn và gửi đơn hàng (đặt hàng và bán hàng) cho khách hàng qua email dễ dàng
Hóa đơn được tạo từ lệnh bán hàng chỉ với một Click chuột, khi lệnh bán hàng được chấp nhận,
Định kỳ thông báo về tình trạng tồn kho cho các bộ phận liên quan để hàng hóa luôn có sẵn đảm bảo cung cấp cho các đơn hàng

Phần mềm CRM cũng cung cấp các chức năng để hỗ trợ kết xuất Hoá đơn. Hoá đơn để thanh toán của khách hàng là một bước quan trọng khi một đơn đặt hàng đã được hoàn thành.

Kiểm soát Hóa đơn từ danh sách Hóa đơn
Tạo, in và gửi Hóa đơn cho khách hàng qua email dễ dàng
Tùy chỉnh các trường dữ liệu của Hóa đơn theo yêu cầu của bạn
Thêm các mục, dòng vào Hóa đơn, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh, và tổng số tiền tự động
Tùy chỉnh các trường dữ liệu của Hóa đơn theo yêu cầu của bạn
Tránh làm việc trùng lặp bằng cách hiển thị động địa chỉ Thanh toán và Vận chuyển của khách hàng trong khi tạo hóa đơn
Tổ chức Hóa đơn với các thông tin khách hàng để theo dõi và quản lý dễ dàng

 

Phần mềm CRM

Với một phần mềm CRM, Bạn có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Giải pháp tổng thể về Phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng. Điện thoại: 66567686, Mobile: 0913520785, 0912216731; Email: marketing@mrcrm.net, Website: www.mrcrm.net.

Search