Giới thiệu

Quản trị marketing

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Phần mềm CRM cung cấp các công cụ đặc biệt hữu dụng cho các yêu cầu đa dạng của marketing, từ quản lý chiến dịch, E-mail Marketing, thu thập Đầu mối trực tuyến từ website đến quản lý sản phẩm. Các tính năng quản lý Marketing của phần mềm CRM được giới thiệu dưới đây.

Quản lý Chiến dịch là một phần không thể thiếu của marketing, phần mềm CRM cung cấp một số tính năng để quản lý và giám sát các chiến dịch tiếp thị của bạn.

Tổ chức và quản lý các chiến dịch marketing lớn
Theo dõi hiệu quả chiến dịch dựa trên dữ liệu khách hàng
Thực hiện các chiến dịch gửi thư hàng loạt và cá nhân

Phần mềm CRM hỗ trợ chức năng tiếp thị E-mail dưới đây.

Quản lý danh sách gửi thư dựa trên dữ liệu hiện có liên quan đến các đầu mối, khách hàng và liên hệ
Các mẫu email html trực tiếp từ hệ thống
Gởi các chiến dịch E-mail hàng loạt từ danh sách gửi thư được chọn

Một số chức năng quản lý Đầu mối được cung cấp trong phần mềm CRM giúp gia tăng nỗ lực tiếp thị của bạn.

Thu thập danh các Đầu mối trực tiếp từ website của bạn và chuyển vào phần mềm CRM
Tùy chỉnh trực tuyến mẫu thu thập thông tin Đầu mối theo yêu cầu của bạn
Nhập Đầu mối từ các nguồn dữ liệu bên ngoài, như tải về từ website, hội chợ thương mại, hội thảo, thư tín marketing và các chiến dịch khác.
Phân loại Đầu mối cho các giai đoạn tiếp thị tiếp theo dựa trên thông tin chi tiết thu thập được

Phần mềm CRM cung cấp các phân hệ liên quan đến tiếp thị khác, chẳng hạn như Lịch làm việc, Quản lý Liên hệ, file đính kèm... để giúp dõi theo các nỗ lực tiếp thị của bạn.

Phần mềm CRM

Với một phần mềm CRM, Bạn có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Giải pháp tổng thể về Phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng. Điện thoại: 66567686, Mobile: 0913520785, 0912216731; Email: marketing@mrcrm.net, Website: www.mrcrm.net.

Search