Mở rộng

Tích hợp ứng dụng Outlook

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

outlook crmOutlook Plug-in cho Microsoft ® Outlook ® là thành phần tích hợp với hệ thống CRM với đầy đủ chức năng, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp và được cải tiến liên tục

Các tính năng chính

  • Đồng bộ hóa địa chỉ liên lạc giữa Microsoft ® Outlook ® và phần mềm CRM
  • Thêm khách hàng vào E-mail gửi đến và gửi đi từ Microsoft ® Outlook ® địa chỉ liên hê trong CRM
  • Lọc E-mail trong Microsoft ® Outlook ® và chỉ thêm e-mail cần thiết vào CRM
  • Đồng bộ hóa khách hàng liên quan đến các tác vụ giữa Microsoft ® Outlook ® và CRM
  • Đồng bộ hóa khách hàng liên quan đến lịch làm việc (các cuộc gọi và các cuộc họp) giữa Microsoft ® Outlook ® và CRM
  • Xử lý các nội dung không tương thích giữa Microsoft ® Outlook ® và dữ liệu CRM (danh bạ, công việc, và lịch làm việc)

Vui lòng click vào hình dưới đây để xem minh họa:

Phần mềm CRM

Với một phần mềm CRM, Bạn có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Giải pháp tổng thể về Phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng. Điện thoại: 66567686, Mobile: 0913520785, 0912216731; Email: marketing@mrcrm.net, Website: www.mrcrm.net.

Search