Mở rộng

Tích hợp Office và công nghệ cá nhân hóa thư tín

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

tich hop crmBộ tích hợp Office là một ứng dụng cực kỳ mạnh và thuận tiện được tích hợp với hệ thống CRM của bạn. Bạn có thể sử dụng Office Plug-in để tạo ra các mẫu trộn văn bản từ Microsoft Word, chẳng hạn như mẫu thư / email, phong bì, catalogue, nhãn thư, và những mẫu khác sử dụng các trường dữ liệu của các phân hệ Đầu mối, Khách hàng, Liên hệ trong phần mềm CRM. Sau khi tạo một mẫu trộn thư với các trường dữ liệu khách hàng trong CRM, bạn có thể in thư theo danh sách Khách hàng, Liên hệ, Đầu mối được chọn.

Khi in ra, mỗi thư sẽ có tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân liên quan ứng với từng Khách hàng, Liên hệ hay Đầu mối được chọn để gửi thư. Thư tín thương mại vừa có tính cá nhân hóa đồng thời lại mang tính chuyên nghiêp, người nhận sẽ không có cảm giác rằng lá thư đó được gửi cho cùng lúc nhiều người.

Bạn có thể tham khảo qua một số hình ảnh về mẫu trộn thư thiết kế trên Ms Word và mẫu thư đã in dưới đây

thiet ke mau tron thu mau tron thu da in

Phần mềm CRM

Với một phần mềm CRM, Bạn có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Giải pháp tổng thể về Phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng. Điện thoại: 66567686, Mobile: 0913520785, 0912216731; Email: marketing@mrcrm.net, Website: www.mrcrm.net.

Search